Dycha dla Chińczyka

Dycha dla ChińczykaPod takim hasłem Diakonia Misyjna rusza z akcją zbierania funduszy na sfinansowanie przyjazdu na rekolekcje oazowe kolejnej grupy Chińczyków.

Pod koniec lipca do Polski przyjedzie 9 młodych katolików z Chin, w większości studentów na co dzień zaangażowanych w życie swoich parafii, grup duszpasterskich. Wszyscy są bardzo oddani Kościołowi, jednakże wielokrotnie nie mają możliwości wyjazdu do innych krajów, „dotknięcia” piękna i powszechności Kościoła. Dlatego przygotowujemy dla nich dużą porcję doświadczeń duchowych i formacyjnych. W tym roku goście z Chin będą uczestniczyć we wszystkich trzech stopniach rekolekcji.

Liczymy na to, że 2500 osób przekaże 10 zł na sfinansowanie przyjazdu sióstr i braci z Chin do Polski. Idea akcji jest prosta:

  • Zrezygnuj z kupna jednej drobnej rzeczy;
  • Wpłać 10 zł na konto;
  • Zachęć pięciu znajomych do wsparcia akcji.

Dlaczego warto? Ponieważ wpłacając tak małą kwotę, każdy może przyczynić się do wielkiego dzieła ewangelizacji Chin. Akcja ma zasięg ogólnopolski i wykracza poza Ruch Światło-Życie, jednak mamy nadzieję, że Oazowicze w pierwszym rzędzie podejmą odpowiedzialność za szerzenie charyzmatu naszego Ruchu na krańcach świata.

Jak wiemy, nasze działania na rzecz Kościoła w Chinach trwają od kilku lat i przynoszą coraz bardziej widoczne owoce. Ci z nas, którzy mieli okazję spotkać Chińczyków podczas ich pobytu w Polsce, zgodnie podkreślają, że są to bardzo ubogacające spotkania. My otwieramy nasze serca i domy, a oni dzielą się swoją głęboką wiarą, radością i doświadczeniem życia pośród przeciwności. Zawsze jest to wspaniały czas spotkań w rodzinach, parafiach, wspólnotach, kiedy Chińczycy doświadczają bogactwa, wolności i różnorodności Kościoła. Stało się już zwyczajem, że młodzież w Chin można spotkać co roku w Krościenku na rekolekcjach i Dniach Wspólnoty. Aby jednak było to możliwe również w tym roku, każdy z nas powinien dołożyć dychę. Dycha dla Chińczyka!

Wpłat można dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
ul. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko
94 1560 1111 2107 0220 1803 0007
Dopisek: Na cele statutowe-Chiny

Szczegóły akcji i postęp zbiórki można śledzić na bieżąco na stronie internetowej www.dychadlachinczyka.pl