XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin DK do Kalisza – relacja.

7 kwietnia 2013 roku w sobotę, wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Kalisza. Tegoroczne pielgrzymowanie odbywało się w 40. rocznicę powstania Kościoła Domowego, pod hasłem: „Bogu dziękujmy – nie gaśmy ducha”.

W drodze do Kalisza udało nam się zajechać do Sanktuarium w Licheniu. Po krótkiej modlitwie osobistej ruszyliśmy  w dalszą drogę.

Po godz. 12 dotarliśmy na miejsce. Licznie zebranych pielgrzymów (ponad 3 tysiące osób) z całej Polski przywitał kustosz kaliskiej bazyliki ks. prał. Jacek Plota. Ufam, że św. Józef, tak potężny i skuteczny Orędownik, wyprosi potrzebne łaski dla was, dla waszych rodzin, wspólnot i kręgów – powiedział kustosz Sanktuarium. Z radością przywitaliśmy się z pielgrzymami z diecezji pelplińskiej, z parą diecezjalną Basią i Henrykiem Urbańskimi.

Wśród dostojnych gości powitano: delegata do spraw Domowego Kościoła z ramienia KEP Biskupa Kazimierza Górnego, krajowego moderatora ks. Marka Borowskiego SAC, diecezjalnego moderatora ks. Michała Pacynę, parę krajową Beatę i Tomasza Strużanowskich oraz parę diecezjalną Urszulę i Piotra Dziamarskich.

Około 12.45 rozpoczął się czas świadectw, poprzedzony przypomnieniem słów Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego o początku Ruchu, oraz wspomnienie o s. Jadwidze Skudro. Beata i Tomasz Strużanowscy zaprosili do mikrofonu Pary Krajowe piastujące ten urząd w minionych latach. Usłyszeliśmy świadectwa o tym, jaki to był czas dla Domowego Kościoła i jak przeżywały swoją posługę. Ta część spotkania odbywała się za bazyliką od strony parku, przy ołtarzu polowym. Niestety, padający deszcz uniemożliwił kontynuację uroczystości w plenerze. Przenieśliśmy się do wnętrza bazyliki. W czasie przerwy mogliśmy skorzystać z pysznej zupy z kuchni sanktuaryjnej, zaopatrzyć się w ciekawą literaturę, różne pamiątki. W wypełnionej po brzegi bazylice, w duchu modlitwy i skupienia oczekiwaliśmy na mszę świętą.

O godzinie 16.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Biskup Senior Diecezji Kaliskiej Stanisław Napierała. Powitała go krajowa para słowami: Nasza XVI pielgrzymka ma szczególny wymiar, odbywa się w Roku Wiary i w latach obchodu 40-lecia naszego Ruchu. (…) Przybywamy do św. Józefa, by podziękować i prosić, by otaczał nas swoją opieką i wspierał przykładem życia.

W homilii bp Stanisław Napierała wskazał, że rodzina Jezusa oparta na małżeństwie Maryi i Józefa była Kościołem w zarodku, czyli Kościołem Domowym. Rodziny Kościoła Domowego wsłuchujcie się w głos św. Józefa, patrona na nasze czasy (…) uważajcie na rodzinę, uważajcie na ojcostwo, uważajcie na macierzyństwo. Obecnie rodzinę próbuje się ośmieszać, lekceważyć, spychać do czegoś, co się przeżyło i odchodzi w przeszłość. Stąd zadania dla nas. Jesteśmy powołani do apostolstwa, nie tylko do świętości, do apostolstwa i to na rzecz małżeństwa i rodziny, a także ojcostwa i macierzyństwa. Ksiądz Biskup przypomniał iż Droga Domowego Kościoła prowadzi do świętości przez małżeństwo i w małżeństwie. Małżonkowie zmierzają do świętości nie w pojedynkę, (…) Idziecie do nieba – jak pięknie mówicie – parami, parami do nieba.

W kolejnych słowach homilii Biskup Stanisław  przypomniał, iż Kościół Domowy żyje charyzmatami, których nie wolni lekceważyć. Ducha nie wolno gasić! (…) Charyzmaty poszczególnych osób, grup, zespołów winny pozostawać w jedności z Charyzmatem charyzmatów, a w ten Charyzmat charyzmatów jest wyposażony Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego potrzebni są wam księża moderatorzy. Oni pełnią rolę łączników między Domowym Kościołem i Kościołem hierarchicznym. Są waszymi doradcami duchowymi, stanowią gwarancję waszej wierności nauce Kościoła.

W tym miejscu chcemy podziękować o.Przemysławowi, który razem, z nami pielgrzymował do Sanktuarium św. Józefa oraz wszystkim księżom moderatorom z Domowego Kościoła rejonu lęborskiego.

W kaplicy cudownego Obrazu św. Józefa odmówiono Akt Zawierzenia wszystkich małżeństw i rodzin Domowego Kościoła.

Ostatnim punktem XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin  Domowego Kościoła do św. Józefa w Kaliszu był koncert  Dom na Skale  – na placu za bazyliką. Wystąpił zespół  Moja Rodzina.

Tekst za : ks.Łukasz Przybyła / Sanktuarium św.Józefa w Kaliszu

Tekst Homilii Biskupa Seniora Stanisława Napierały

Tekst Homilii Biskupa Seniora Stanisława Napierały