Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ) 16.05.2013r. za nami.

W dniu 16 maja w Pelplinie zebrały się osoby wchodzące w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności Diecezji Pelplińskiej. W spotkaniu udział wzięli: moderator diecezjalny ks. Artur Pukownik, moderator Domowego Kościoła ks. Wincenty Pytlik, Irena Szybist, kleryk Kamil Kowalewski, para diecezjalna Barbara i Henryk Urbańscy, odpowiedzialny za diakonię środków masowego przekazu Beniamin, Mariola i Zdzisław Lejkowie oraz odpowiedzialna za diakonię modlitwy Tatiana Piotrowska.

Podczas obrad w pierwszej kolejności poruszono kwestię Centralnej Oazy Matki, która z tytułu Zesłania Ducha Świętego miała miejsce w Krościenku. Niestety termin 19 maja był jednocześnie dniem Święceń Kapłańskich w Diecezji Pelplińskiej dlatego zrezygnowano z wyjazdu. Dodatkowym argumentem był fakt, że tegorocznym neoprezbiterem jest ks. Marek Chmist, który od wieli lat posługiwał podczas Oaz Modlitwy oraz był odpowiedzialny za diakonię muzyczną. Efektem pracy ks. Marka jest propozycja zorganizowania Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych w listopadzie bieżącego roku. Już teraz zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, aby zgłaszały Swoje uczestnictwo w tym doniosłym wydarzeniu.

Działalność diakonii ewangelizacyjnej podsumowano ukierunkowanie na młodzież bierzmowaną oraz rozpropagowanie podczas rekolekcji parafialnych. Zaproponowano wrzesień jako termin ORAE w Naszej Diecezji.

W czerwcu tradycyjnie odbędzie się pielgrzymka do Sianowa, w której bierze udział młodzież razem z rodzinami tworzącymi Domowy Kościół. Wspólne wędrowanie zbliża ludzi, w trakcie marszu oprócz modlitw można porozmawiać na dowolne tematy. Podczas tegorocznych obchodów szczególny akcent będzie położony na obchody 40-lecia Domowego Kościoła.

Jesienny Dzień Wspólnoty zaplanowano na 7 września

W trosce o rekolekcji letnie ustalono zmianę terminu II turnusu w latach przyszłych, ponieważ końcowe dni zbiegają się w czasie z rozpoczęciem pielgrzymki do Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej.

Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń zaplanowano na 5 października

Planujemy rozbudowę oraz polepszenie jakości Naszej strony internetowej.

Tatiana Piotrowska