Diakonia Jedności i Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła w Pelplinie

W minionym czasie w Pelplinie odbyły się dwa ważne spotkania dla naszej wspólnoty, Diakonia Jedności (16.05), której przewodniczył moderator diecezjalny „Ruchu Światło-Życie” ks. Artur Pukownik i Diecezjalny Krąg Domowego Kościoła (18.05) pod przewodnictwem ks. Wincentego Pytlika, diecezjalnego moderatora DK. Na spotkaniach omawialiśmy kilka spraw istotnych dla całego Ruchu, także dla naszej wspólnoty, która stanowi jego integralną część .

Wysłuchaliśmy relacji z Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie (1-3 maja br.), na którym dokonano wyboru nowych kandydatów na moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie (w tym obecnego moderatora). Wyłoniono trzy kandydatury i już wkrótce dowiemy się kto stanie na czele Ruchu.

Podsumowaliśmy nasz udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin do Kalisza. Z naszej diecezji uczestniczyło w niej 140 osób. Wszystkich odpowiedzialnych bardzo ucieszyło takie swoiste „pospolite ruszenie” rodzin DK na Kalisz.

Omówiliśmy także stan przygotowań do letnich rekolekcji, które dla rodzin DK odbędą się w miesiącu lipcu w Pelplinie i w sierpniu w Orliku. Dzieci i młodzież tradycyjnie spędzą czas na letnich rekolekcjach w Wejherowie, Orliku, Pelplinie, Nowej Karczmie. Ustaliliśmy termin po rekolekcyjnego Dnia Wspólnoty, na 7 września br. w Pelplinie. Będzie tu okazja do dzielenia się świadectwami z rekolekcji, wspólnego dziękczynienia Bogu za czas rekolekcji na uroczystej Eucharystii i biesiadowania w gronie wspólnoty. Rozpoczęcie przewidzieliśmy na godziny po południowe, od godz. 14.00.

Przyjrzeliśmy się także temu jak przebiegają przygotowania do Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Pelplińskiej w dniu 5 października br. Modlimy się specjalną Nowenną w oczekiwaniu na Kongres. Zaprezentowaliśmy też naszą wspólnotę w audycji Radia „Głos”. Spodziewamy się licznego udziału w tym ważnym wydarzeniu na terenie naszej diecezji. Już dziś rezerwujmy sobie czas, na to na pewno ciekawe spotkanie w gronie bratnich nam ruchów i wspólnot.

Tematem wiodącym obu spotkań okazały się jednak przygotowania do XXVI Pielgrzymki dziękczynnej Ruchu Światło-Życie, która jak co roku gromadzi nas w Sianowie. W tym roku dla Domowego Kościoła ta pielgrzymka będzie miała szczególny wymiar , w roku jubileuszu 40-lecia . Będzie to wyjątkowy czas wspomnień ale także pewnych podsumowań i refleksji . Liczymy na udział wszystkich członków DK. Nie zapomnijmy zaprosić także tych, którzy kiedyś aktywni, dziś może już na wspólnotowej „emeryturze” .

Przed nami czas ciekawych spotkań i wakacyjnych rekolekcji. Czas formacji – ładowania duchowych akumulatorów , czas nowych postanowień ale też czas świętowania . Zaplanujmy go tak abyśmy mogli uczestniczyć w tych wszystkich wspomnianych wyżej wydarzeniach, okazując tym samym więź z własna wspólnotą , Ruchem Światło-Życie , a także innymi ruchami i stowarzyszeniami w tym wyjątkowym roku Wiary i Nowej Ewangelizacji.

Basia i Henio Urbańscy