Informacje o Oazach latem 2013

 1. Zwyczajem lat ubiegłych Ruch Światło-Życie organizuje letnie oazy. (Kliknij – terminy, prowadzący, miejscowości)
 2. Zgłoszenia na oazy dla dzieci oraz młodzieży przyjmuje się do dnia 30 maja 2013:
  • diecezja pelplińska – Irena Szybist, ul. Biskupa Dominika 11, 83 – 130 Pelplin,
   58/536 14 75 (dom), 58/536 12 21 (kuria), kom. 694 61 98 28,
   e-mail: 
  • diecezja gdańska – Paweł Mędza,
   kom. 508 50 52 89,
   e-mail:
  • diecezja toruńska – Katarzyna Bublewicz, ul. Warszawska 2/17, 87 – 100 Toruń,
   56/652 12 28, kom. 604 19 65 82,
   e-mail:
 3. Podział wiekowy uczestników rekolekcji:
  Oaza Dzieci Bożych (ODB) 8-12 lat (szkoła podstawowa)
  Oaza Nowej Drogi (OND I°) 13-15 lat (po 6 klasie i gimnazjum)
  Oaza Nowej Drogi (OND II°) 14 lat (po 1 klasie gimnazjum i formacji)
  Oaza Nowej Drogi (OND III°) 15 lat (po 2 klasie gimnazjum i formacji)
  Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ I°) od 16 lat (po ukończeniu gimnazjum i formacji)
  Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ II°) od 17 lat, po formacji I°
  Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ III°) od 18 lat po formacji II°
 4. Karta uczestnika (PDF) z informacją dla rodziców i karta zdrowia (PDF) dostosowane są do wymagań właściwych urzędów. Karty źle wypełnione (np. bez pieczątki parafii, bez czytelnych podpisów oraz opinii) nie będą przyjmowane. Karty uczestnika (DOC) i karty zdrowia (DOC) można uzyskać w swoich diecezjach (u w/w osób), na stronie www.pelplin.oaza.pl – menu Rekolekcje – Do pobrania lub klikając wyróżnienia w poprzednich zdaniach.

  Nr konta kurialnego (tylko dla diecezji pelplińskiej) dla wpłacenia przedpłaty w wysokości 100zł. z dokładnym opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje:

  BS PELPLIN
  KURIA DIECEZJALNA PELPLIŃSKA
  ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 PELPLIN
  BANK SPŁÓDZIELCZY SKÓRCZ
  ODDZIAŁ PELPLIN
  51 8342 0009 2000 0970 2000 0003

 5. Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku młodzieży przez zakłady pracy, pomoc społeczną, urzędy miast i gmin. Odpowiednie pismo czy potwierdzenie może wystawić Ksiądz Proboszcz parafii lub osoba z Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
 6. W sytuacji, gdy Proboszcz lub Moderator decydują się dopłacić uczestnikom do rekolekcji, powinni przekazać te pieniądze Diakonii Oazy lub wręczyć (za pokwitowaniem) uczestnikowi. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, w których uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje bez pieniędzy i twierdzą, że ktoś z w/w obiecał za nich zapłacić. Zbyt często bowiem kończy się to na obietnicach.
 7. Zapraszamy do uczestnictwa w Oazie Modlitwy, która odbywa się w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym przy ul. Starogardzkiej 5 w Pelplinie. Podajemy terminy: 10-12 maja, 21-23 czerwca 2013.
  Koszt rekolekcji od piątku do niedzieli wraz z wyżywieniem wynosi 35zł. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte i śpiwór. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 13.30.
 8. Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne młodzież licealną, studentów, młode małżeństwa i z większym stażem oraz samotnych. Odbędą się one w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym przy ul. Starogardzkie 5 w Pelplinie w dniach 17-19 maja 2013. Kierujemy to zaproszenie do wszystkich, którzy pragną doświadczyć spotkania z Jezusem lub odnowić swe życie wiary. Koszt rekolekcji od piątku do niedzieli wraz z wyżywieniem wynosi 35zł. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte, zeszyt oraz śpiwór. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 17.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 13.30. Czytaj zaproszenie.