Kartusko-Kościerski Rejonowy Dzień Wspólnoty

Organizatorzy:
DK Sierakowice – Dorota i Jacek Brylowscy 505 571 086
Dojazd na stronie: www:dk.sierakowice.tnb.pl
-zajechać trzeba od strony ołtarza papieskiego
Aby pełniej i owocniej przeżyć ten uświęcony czas, a także aby przemyśleć (wsłuchać się w słowa Pana do nas) swoje świadectwa na temat powszechności Kościoła zachęcam sięgnąć do Katechizmu Kościoła Katolickiego, 830-856

Kościół jest wymieniony w trzecim artykule Credo – w łączności z wiarą w Ducha Świętego – jako przestrzeń i miejsce ustawicznej Pięćdziesiątnicy.(…) Wciąż przyzywany z wiarą i nadzieją, prowadzi On (Duch Boży) do prawdy i przynagla do jedności, przekonując o grzechu podziałów, antagonizmów i wrogości. Kościół nie rozporządza Duchem Świętym, lecz ustawicznie Go przyzywa, gdyż pozostaje On zawsze <<Duchem Suwerennym>>.(…)

z „Credo. Symbol wspólnej wiary”

Korzystajcie z naszej strony: www.pelplin.oaza.pl
Z pozdrowieniami i pamięcią w modlitwie
Elżbieta i Ignacy
Szczęść Boże !