Kartki z kalendarza (styczeń – marzec 2013)

Domowy Kościół

kartki z kalendarza:

 

– wydarzyło się:

25-27 stycznia 2013 r.

Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła,

Warszawa – Konstancin Jeziorna:

Pod hasłem „Pamięć, tożsamość, historia i finanse”, przebiegało Ogólnopolskie Spotkanie Odpowiedzialnych DK w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą , szczegółowa relacja z przebiegu spotkania wraz z galerią zdjęć pod adresem: www.dk.oaza.pl

 

 

 

– już wkrótce:

 

17 lutego 2013 r.

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Rekolekcyjnej,

Nowa Karczma:

W najbliższą niedzielę spotkanie formacyjne będzie miała Diecezjalna Diakonia Rekolekcyjna- spotkanie poprowadzą odpowiedzialni za Diakonię, Mariola i Zdisław Lejkowie, obecna będzie para diecezjalna, Barbara i Henryk Urbańscy. Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi tej Diakonii. Zgłoszenia kierować do odpowiedzialnych za Diakonię:

 

22-25 lutego 2013 r.

Kongregacja odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie,

Częstochowa:

W dniach 22-25 lutego 2013r.odbędzie się XXXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze. Zachęcamy do udziału wszystkich , którzy podejmują posługę w Ruchu.

Zgłoszenia chętnych małżeństw DK – do pary diecezjalnej

W czasie Kongregacji będzie możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia „DIAKONIA”

Ruchu Światło –Życie i otrzymania specjalnego błogosławieństwa Moderatora Generalnego (dotyczy osób po pełnej formacji podstawowej i przeżytej ORD). Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma po uprzednim zgłoszeniu, wyżywienie we własnym zakresie. Koszt uczestnictwa 140 zł od małżeństwa.

 

9 marca 2013 r.

Spotkanie Kręgu Diecezjalnego,

Chojnice

W dniu 9 marca 2013r. w Chojnicach spotkają się odpowiedzialni (pary rejonowe) naszej diecezji na spotkaniu formacyjnym w salce kominkowej Kościoła NMP ( Jezuitów). Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30 wspólnym przeżywaniem Eucharystii , z okazji 20-lecia ustanowienia Kościoła Farnego w Chojnicach – Bazyliką Mniejszą, pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.