Nowa-stara para diecezjalna

Kochani! Pary Rejonowe i cała wspólnoto Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej!

Pragniemy poinformować Was, że z wielką radością przyjęliśmy w dniu 1 grudnia br. decyzję kręgu diecezjalnego wspólnoty DK, odnośnie przedłużenia naszej kadencji-pelplińskiej pary diecezjalnej, na kolejne dwa lata, co jest zgodne z ZASADAMI DK (pkt.33.c)

Pragniemy tą drogą, podziękować Wam wszystkim, za tak przychylne i budujące opinie o naszej posłudze.

 

Modliliśmy się wcześniej całym kręgiem diecezjalnym, o Boże światło dla nas wszystkich odnośnie posługi pary diecezjalnej. Prosiliśmy aby objawiła się wola Pana, a nie nasza, aby Pan mógł być uwielbiony w naszych wyborach. Wierzymy, że Pan objawia swoją wolę poprzez znaki, ale także przez ludzi. Jednomyślność wszystkich par kręgu diecezjalnego odnośnie przedłużenia naszej posługi utwierdziła nas w przekonaniu, że rozpoczęte dzieło odnowy duchowej wspólnoty DK naszej diecezji, wytyczone kierunki działań i systematyczna praca nad poprawianiem jakości pracy poszczególnych kręgów, przynoszą efekty. Z Waszych relacji wynika, że powstają coraz to nowe kręgi i co raz więcej rodzin uczestniczy w rekolekcjach formacyjnych. Cieszy nas dobrze oceniona współpraca z poszczególnymi parami rejonowymi, że udało się nam wspólnie stworzyć ośrodek rekolekcyjny w Collegium Marianum w Pelplinie, że zwiększa się także oferta miejsc i rekolekcji w poszczególnych rejonach. Cieszymy się także z dobrej oceny naszej współpracy z diecezjalnym moderatorem DK ks. Wincentym Pytlikiem, który mimo rozlicznych zajęć aktywnie współpracuje z kręgiem diecezjalnym dla dobra całej wspólnoty i dba o jej duchowy wzrost.

W wywiadzie, którego udzieliliśmy do naszego diecezjalnego radia „Głos” podło pytanie, czy posługa pary odpowiedzialnej jest Krzyżem, odpowiedzieliśmy, że my podejmujemy ten Krzyż z miłością, bo jest on dla nas szansą uświęcania się nas samych, naszego małżeństwa, rodziny i całej wspólnoty DK naszej diecezji i choć zdajemy sobie sprawę z koniecznego wysiłku i trudności jakie zapewne spotkają nas na drodze dalszej posługi, to jesteśmy gotowi służyć CHĘTNIE i z radością.

Dziękujemy księdzu moderatorowi i parom rejonowym za wspólną troskę o tworzenie nowych możliwości i coraz lepszych warunków dla permanentnej formacji wszystkich rodzin nasze diecezjalnej wspólnoty. Życzymy nam wszystkim owoców tej posługi.

Barbara i Henryk Urbańscy

pelplińska para diecezjalna DK