Spotkanie Kręgu Diecezjalnego

Spotkanie Kręgu Diecezjalnego

Domowego Kościoła

W sobotę 29 września br. spotkał się w Pelplinie Krąg Diecezjalny wspólnoty Domowego Kościoła. Na zaproszenie pary diecezjalnej w spotkaniu wzięły udział pary
z pięciu rejonów naszej diecezji: rejonu chojnickiego – Hania i Tadeusz Sulczewscy, rejonu kartusko-kościerskiego – Ela i Ignacy Majkowscy, rejonu bytowskiego – Ela i Janusz Gawrońscy, rejonu lęborskiego – Krysia i Mirek Król i nowo wybrana para rejonu tczewskiego – Genia i Krzysiu Wieccy. Spotkaniu przewodniczył diecezjalny moderator DK ks. kan. Wincenty Pytlik.

Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią w kaplicy Collegium Marianum, którą celebrował ks. Wincenty Pytlik w asyście ks. Artura Pukownika – diecezjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie i ks. Andrzeja Szopińskiego, który aktywnie współpracuje z naszą wspólnotą w organizacji i prowadzeniu oaz rekolekcyjnych. Wspólnie z nami w Eucharystii uczestniczyli, obecni na swoim spotkaniu w Pelplinie, członkowie Akcji Katolickiej.

 

Wprowadzając nas w przeżywanie tajemnicy Eucharystii ks. Wincenty powiedział,
że skoro patronami tego dnia są Święci Aniołowie Michał ,Rafał i Gabriel, to mamy wyjątkową opiekę. W homilii kontynuując temat, mówił między innymi: „Anioł oznacza posłanie, czyli misję, więc w posłaniu możemy być po części równi, bo też jesteśmy posłani. Następnie zwrócił uwagę na wspólne przeżywanie Eucharystii przez członków różnych ruchów w Kościele i powiedział : „Módlmy się za siebie nawzajem, za wszystkie Ruchy , aby ich współdziałanie wyzwalało w nas siłę do współtworzenia chrześcijańskiej rzeczywistości tego świata.”

Po Eucharystii odwiedziliśmy grób ciągle żyjącego w naszej pamięci Biskupa Jana Bernarda Szlagi i tam wspólnie się pomodliliśmy.

Dalsza część spotkania dotyczyła określenia kierunków pracy w nowym roku formacyjnym 2012/2013. Po wysłuchaniu relacji pary diecezjalnej z Podsumowaniu pracy rocznej DK w Miłkowie (relacja umieszczona na naszej stronie internetowej www.pelplin.oaza.pl i ogólnopolskiej stronie DK www.dk.oaza.pl) oraz propozycji par rejonowych ustalono plan zadań zgodny z hasłem tego roku formacyjnego „Kościół naszym Domem”.

Krąg diecezjalny postanowił m.in. uczcić przypadający w tym roku jubileusz 40-lecia Domowego Kościoła zgodnie z sugestią kręgu centralnego, podnosząc przede wszystkim jakość pracy kręgów i poczynić starania, aby możliwie wszystkie rodziny DK naszej diecezji wzięły udział w tegorocznych rekolekcjach formacyjnych. (Prosimy modlić się za siebie nawzajem, aby to zobowiązanie mogło być w jak największym stopniu zrealizowane). Diecezjalne obchody jubileuszu 40-lecia DK planujemy na miesiąc czerwiec 2013 r.
w Sianowie.
Wcześniej jednak – 27 kwietnia2013 r.- cała wspólnota DK spotka się
na ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin w Kaliszu. Mamy nadzieje, że uda się nam w tym szczególnym roku spotkać ze wszystkimi, także tymi członkami wspólnoty, którzy kiedyś aktywni, dziś już odpoczywają na wspólnotowej „emeryturze”. Chcemy szczególnie spotkać się z nimi, korzystać z ich wspomnień i doświadczeń. Planujemy stworzyć diecezjalną kronikę wspomnień z czasu zaistnienia i rozwoju wspólnoty DK w naszej diecezji. Zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia tej kroniki i zgłaszania się w tej sprawie w swoich rejonach.

Musimy pamiętać też o tworzeniu bazy rekolekcyjnej biorąc aktywny udział w nowo powstałej Diakonii Rekolekcyjnej (dotyczy wszystkich, którzy mają ukończoną formację podstawową zgodnie z Zasadami DK pkt 19) i aktywnego udziału w pozostałych Diakoniach naszej diecezji.

Ważnym tematem, który podjął krąg diecezjalny, to finanse. Musimy pamiętać o tym, że DK służy nam też materialnie budując struktury, organizując rekolekcje, dofinansowując udział w nich rodzinom będącym w trudnej sytuacji. Dobra materialne mają służyć naszemu dobru duchowemu, tak więc zachęcamy wszystkich do dobrowolnych, ale systematycznych (comiesięcznych) składek na rzecz naszej wspólnoty i na rozbudowę Domu rekolekcyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Krościenku, gdzie znajduje się centrum całego Ruchu Światło-Życie.

Krąg diecezjalny opracował również Kalendarz DK, który ma służyć lepszej organizacji pracy w poszczególnych kręgach, rejonach i całej diecezji.

 

Szczęść Boże! Basia i Henio Urbańscy pelplińska para diecezjalna DK