Czytamy ewangelię.

Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie zaprasza do podjęcia internetowej inicjatywy dzielenia się Słowem Boga.
Już w sobotę – 1 września – rusza Forum biblijne:

www.CzytamyBiblie.pl – kliknij i zapisz się.

Rozważana będzie sama Ewangelia. Równe 3 miesiące. Każdego dnia, rozdział po rozdziale. Zakończenie 30 listopada.