Rekolekcje Oazowe 2012

1. Zwyczajem lat ubiegłych Ruch Światło-Życie organizuje letnie oazy.

2. Zgłoszenia na oazy dla dzieci oraz młodzieży przyjmuje się do dnia 31 maja2012

diecezja pelplińska – Irena Szybist, ul. Biskupa Dominika 11, 83 – 130 Pelplin,

58 536 14 75 (dom), 58 536 12 21 (kuria), kom. 694 61 98 28,

e-mail:

diecezja gdańska – Paweł Mędza, kom. 508 505 289

e-mail:

diecezja toruńska – Katarzyna Bublewicz, ul. Warszawska 2/17, 87 – 100 Toruń,

56 652 12 28, kom. 604 19 65 82, e-mail:

3. Podział wiekowy uczestników rekolekcji:

Oaza Dzieci Bożych (ODB)

8-12 lat (szkoła podstawowa)

Oaza Nowej Drogi (OND I°)

13-15 lat (po 6 klasie i gimnazjum)

Oaza Nowej Drogi (OND II°)

14 lat (po 1 klasie gimnazjum i formacji)

Oaza Nowej Drogi (OND III°)

15 lat (po 2 klasie gimnazjum i formacji)

Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ I°)

od 16 lat (po ukończeniu gimnazjum i formacji)

Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ II°)

od 17 lat, po formacji I°

Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ III°)

od 18 lat po formacji II°

4.Karta uczestnika z informacją dla rodziców i karta zdrowia dostosowane są do wymagań właściwych urzędów. Karty źle wypełnione (np. bez pieczątki parafii, bez czytelnych podpisów oraz opinii) nie będą przyjmowane. Karty uczestnikakarty zdrowia można uzyskać w swoich diecezjach (u w/w osób).

5. Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku młodzieży przez zakłady pracy, pomoc społeczną, urzędy miast i gmin. Odpowiednie pismo czy potwierdzenie może wystawić Ksiądz Proboszcz parafii lub osoba z Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.

6. W sytuacji, gdy Proboszcz lub Moderator decydują siędopłacić uczestnikom do rekolekcji, powinni przekazać te pieniądze Diakonii Oazy lub wręczyć (za pokwitowaniem) uczestnikowi. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, w których uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje bez pieniędzy i twierdzą, że ktoś z w/w obiecał za nich zapłacić. Zbyt często bowiem kończy się to na obietnicach.

7. Zapraszamy do uczestnictwa w Oazie Modlitwy, która odbywa się w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym przy ul. Starogardzkiej 5 w Pelplinie. Podajemy terminy: 18-20 maja 2012, 15-17 czerwca 2012. Koszt rekolekcji od piątku do niedzieli wraz z wyżywieniem wynosi 30zł. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte o śpiwór. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 1830, a zakończenie w niedzielę o godz. 1330.