16-18 Grudnia 2011

W dniach 16-18 grudnia odbyła się w Pelplinie comiesięczna Oaza Modlitwy. Zgromadziło się na niej ok.120 osób z diecezji: gdańskiej, elbląskiej i pelplińskiej. Tematem, który nam towarzyszył był : Słuchać Pana we wspólnocie braterskiej.

Rekolekcje przeżyliśmy bardzo owocnie, był to czas naszego wzrostu duchowego. W ciągu tych zaledwie trzech dni mogliśmy spotkać się na wspólnej Eucharystii, konferencji, uczestniczyć w spotkaniach w grupach podczas których w mniejszym gronie dzieliliśmy się świadectwem obecności Boga w naszym życiu. Spędziliśmy trochę czasu na medytacji nad fragmentami Pisma Św., wzięliśmy udział w adoracji i modlitwie wstawienniczej, ale też integrowaliśmy się na wspólnej zabawie i śpiewie.

W sobotę wieczorem zgodnie z tradycją OM-u spotkaliśmy się na Wigilii Ozaowej, gdzie podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia i otrzymaliśmy drobne upominki.

W niedzielę uczestniczyliśmy w celebracji, podczas której osoby przygotowujące się do ONŻ II przyjęły krok: KOŚCIÓŁ, a następnie udaliśmy się do katedry na Mszę Św.

Potem nadszedł czas świadectw i niestety musieliśmy się pożegnać i powrócić do swoich domów. Jednak dzięki tak wspaniałej atmosferze, jaka panuje na Oazie Modlitwy, wszyscy odnajdują tam swoje miejsce i zawiązuje się dużo znajomości, które kwitną później pomimo zakończenia OM-u.

Malwina Gojke