Wieści z DK

Rok formacyjny AD 2011/12, którego tematem jest „Słuchać Pana w Kościele”, wspólnota Domowego Kościoła zainaugurowała wraz z całym Ruchem Światło -Życie 3 września br. podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty w Pelplinie. Wiemy jak wielka siła i jak wiele łaski objawia się we wspólnym dziękczynieniu. Był to więc czas dziękczynienia i radosnego świadectwa przeżytych rekolekcji. Świadectwa uczestników dowiodły, jak dużo Pan Bóg może uporządkować w krótkim czasie. W ciągu kilkunastu dni rekolekcji dokonuje w człowieku zmian, na które w codziennym życiu często trzeba lat, a niekiedy nie starcza na nie nawet całego życia. Ktoś powiedział, że na rekolekcje jechał już prawie na wyczerpanych przez lata duchowych bateriach, udało mu się jednak odzyskać siły dzięki podłączeniu do wspólnotowego akumulatora. Życzmy sobie zatem, aby owoce rekolekcji były trwałe i służyły do ubogacenia całej naszej diecezjalnej wspólnoty.

 

W dniu 15 października br. miało miejsce pierwsze powakacyjne spotkanie kręgu diecezjalnego Domowego Kościoła, na które przybyły pary reprezentujące pięć rejonów naszej diecezji na zdjęciu stoją od lewej strony: Iwona i Krzysztof Wojciechowscy – rejon tczewski, Eżbieta i Janusz Gawrońscy – rejon Bytowski, Krystyna i Mirosław Królowie – rejon Lęborski, Hanna i Tadeusz Sulczewscy – rejon Chojnicki, Genowefa Wiecka – skarbnik (Krzysztof Wieclki nie obecny na fotografii), Barbara i Henryk Urbańscy – pelplińska para diecezjalna DK, Teresa i Kazimierz Roszakowie – para filialna Filii Pelplińskiej, Mariola i Zdisław Lejkowie – rejon Kartusko-Kościerski, ks. Wincenty Pytlik – moderator diecezjalny DK.

Spotkaniu przewodniczyła pelplińska para diecezjalna DK na czele z diecezjalnym moderatorem DK ks. Wincentym Pytlikiem, a gośćmi byli Teresa i Kazimierz Roszakowie – pelplińska para filialna DK.

Spotkanie zainaugurowano Eucharystią, którą w intencji wszystkich rodzin naszej diecezji sprawował diecezjalny moderator DK.

Podczas dzielenia się życiem w poszczególnych rejonach dowiedzieliśmy się, że praca formacyjna we wspólnocie trwa na dobre. Poznaliśmy plany pracy poszczególnych rejonów i propozycje do diecezjalnego kalendarza zadań na bieżący rok formacyjny.

Podsumowano też czas letnich rekolekcji, które wzorem ubiegłego roku miały miejsce w Collegium Marianum w Pelplinie, a które prowadzili animatorzy nowopowstałej diecezjalnej diakonii rekolekcyjnej wraz z księżmi: ks. Wincentym Pytlikiem i ks. Andrzejem Szopińskim. W wakacyjnych rekolekcjach wzięło udział 130 osób aż z 13 diecezji. Cieszymy się więc, że Pelplin – aktualnie miejsce rekolekcji DK – znany już jest w tylu miejscach naszego kraju.

Podzieliśmy się informacjami z ogólnopolskiego podsumowania pracy DK w Gościkowie-Paradyżu, gdzie gościła nas wspólnota diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Spotkaniu przewodziła para krajowa Beata i Tomek Strużanowscy wraz z moderatorem krajowym DK ks. Markiem Borowskim. Obecny był także, z ramienia Episkopatu Polski, delegat ds. Ruchu Światło-Życie biskup Adam Szal.

W swoim wystąpieniu moderator krajowy mówił m.in., że należy dobrze poznać i zgłębić charyzmat Ruchu, nim żyć i być mu posłusznym i że nie ma teraz sprawy ważniejszej niż wychowanie Nowego Człowieka.

Zaś para krajowa szczególną uwagę zwróciła na sprawy dotyczące pracy formacyjnej w DK przypominając, że formacja nie może być „zaliczaniem” poszczególnych rekolekcji, ale musi prowadzić do autentycznej przemiany naszego życia. Wskazywano też na rolę KWC, jako nową jakość życia w naszej wspólnocie. Dla ułatwienia pracy i wyjaśniania wątpliwości mamy zasady DK, więc żyjmy z Zasadami DK w ręku, ale pamiętajmy, że oprócz litery jest też duch Zasad.

W dalszej części spotkania omawialiśmy rodzaj i czas przyszłorocznych rekolekcji DK w Pelplinie. Zdecydowaliśmy przeprowadzić ORAR II stopnia i Oazę Rodzin II stopnia.

W sprawach bieżących omówiliśmy zmiany personalne na szczeblu rejonów i rozwój naszej wspólnoty o nowe kręgi.

Ustaliliśmy termin i miejsce następnego spotkania kręgu diecezjalnego tj. 17 grudnia br. w Bytowie. Gościem specjalnym kręgu będzie moderator krajowy DK ks. Marek Borowski.

Na koniec życzyliśmy sobie owocnej pracy i obfitości łaski Bożej w codziennym życiu rodzinnym i wspólnotowym, czego i Wam z serca życzymy.

 

Barbara i Henryk Urbańscy

pelplińska para diecezjalna DK