Informacja o oazach – lato 2011

1. Zwyczajem lat ubiegłych Ruch Światło-Życie organizuje letnie oazy.

2. Zgłoszenia na oazy dla dzieci oraz młodzieży przyjmuje się do dnia 31 maja 2011:

diecezja pelplińska – Irena Szybist, ul. Biskupa Dominika 11, 83 – 130 Pelplin,

58/536 14 75 (dom), 58/536 12 21 (kuria), kom. 694 61 98 28,

e-mail:

diecezja gdańska – Paweł Mędza, kom. 725 517 230,

e-mail:

diecezja toruńska – Anna Wrzos, ul. Jana Długosza 6/5, 87-100 Toruń, kom. 692 503 070,

e-mail:

3. Podział wiekowy uczestników rekolekcji:

Oaza Dzieci Bożych (ODB) 8-12 lat (szkoła podstawowa)

Oaza Nowej Drogi (OND I°) 13-15 lat (po 6 klasie i gimnazjum)

Oaza Nowej Drogi (OND II°) 14 lat (po 1 klasie gimnazjum i formacji)

Oaza Nowej Drogi (OND III°) 15 lat (po 2 klasie gimnazjum i formacji)

Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ I°) od 16 lat (po ukończeniu gimnazjum i formacji)

Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ II°) od 17 lat, po formacji I°

Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ III°) od 18 lat po formacji II°

4. Karta uczestnika z informacją dla rodziców i karta zdrowia dostosowane są do wymagań właściwych urzędów. Karty źle wypełnione (np. bez pieczątki parafii, bez czytelnych podpisów oraz opinii) nie będą przyjmowane. Karty uczestnika i karty zdrowia można uzyskać w swoich diecezjach (u w/w osób).

5. Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku młodzieży przez zakłady pracy, pomoc społeczną, urzędy miast i gmin. Odpowiednie pismo czy potwierdzenie może wystawić Ksiądz Proboszcz parafii lub p. Irena Szybist z Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.

6. W sytuacji, gdy Proboszcz lub Moderator decydują się dopłacić uczestnikom do rekolekcji, powinni przekazać te pieniądze Diakonii Oazy lub wręczyć (za pokwitowaniem) uczestnikowi. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, w których uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje bez pieniędzy i twierdzą, że ktoś z w/w obiecał za nich zapłacić. Zbyt często bowiem kończy się to na obietnicach.

Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia, Oaza Dorosłych, Siniło na Białorusi 2011

 

TERMIN

TYP OAZY

MIEJSCOWOŚĆ

MODERATOR

OPŁATA

3-19 VII

ON, ONŻ I°

Oaza Dorosłych I°

 

Siniło na Białorusi

ks. Ireneusz Kopacz

433 zł.

40 euro (160 zł.) za rekolekcje,

123 zł. +25 euro wiza – 2 zdjęcia,

ok. 50 zł. ubezpieczenie, paszport

dojazd – we własnym zakresie,

trzeba wziąć – karimatę,

namiot

Do pobrania:

1. Karta zgłoszenia DOC PDF

2. Karta zdrowia DOC PDF