Oaza modlitwy w grudniu

SŁUCHAĆ PANA

Jezus Chrystus – Słowo Wcielone”

OAZA MODLITWY

Pelplin, ul. Starogardzka 5, dnia 17-19.12.2010

Piątek

1815 – Przygotowanie Mszy Świętej – kaplica św. Józefa

Okazja do spowiedzi

1830 – Różaniec – kaplica św. Józefa

Okazja do spowiedzi

Modlitwa przygotowująca do Mszy świętej, dziękczynienie

1900 – MSZA ŚWIĘTA – kaplica św. Józefa

2000 – Kolacja – stołówka

2100 – Spotkanie animatorów – kuria

2130 – Wprowadzenie w oazę – kuria

2230 – Cisza nocna po zakończeniu modlitw wieczornych do modlitw porannych (jutrzni)

Sobota

630 – Pobudka

700 – Śniadanie – stołówka

810 – Modlitwy poranne – kuria

830 – Katecheza – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Diecezjalny prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga – kuria

930 – Praca dla wspólnoty (dyżury)

1030 – Spotkanie w grupie

1200 – Przygotowanie Mszy Świętej – kaplica św. Józefa

Okazja do spowiedzi

Modlitwa przygotowująca do Mszy świętej, dziękczynienie

1215 – MSZA ŚWIĘTA – kaplica św. Józefa

1330 – Obiad – stołówka

1400 – Spotkanie diakonii liturgicznej

1530 – Wprowadzenie do Namiotu Spotkania – kaplica św. Józefa

1540 – Namiot Spotkania (J 3,14-21) – kaplica św. Józefa

1600 – Szkoła modlitwy – kaplica św. Józefa

Modlitwa wstawiennicza

W trakcie modlitwy wstawienniczej druga grupa idzie do kurii

1730 – Spotkanie w grupach

1830 – Kolacja – stołówka

2000 – Spotkanie opłatkowe – kuria

Modlitwy na zakończenie dnia – kuria

2230 – Cisza nocna po zakończeniu modlitw wieczornych do modlitw porannych (jutrzni)

Niedziela

645 – Pobudka

730 – Celebracja Słowa Bożego „Kościół” – kaplica „Collegium Marianum”

830 – Śniadanie – stołówka

Praca dla wspólnoty

1000 – Msza Święta – katedra

1100 – Namiot Spotkania (Ps 27)- kaplica św. Józefa

1145Godzina świadectw – kuria

1315 Obiad – stołówka