Program – Rekolekcje ewangelizacyjne 15-17 października 2010r.

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Pelplin, ul. Starogardzka 5

Piątek
16.00 – Spotkanie animatorów – stołówka
17.15 – Kolacja – stołówka
18.15 – Przygotowanie Eucharystii – kaplica św. Józefa
18.30 – Różaniec – kaplica św. Józefa
– Okazja do spowiedzi

19.10 – EUCHARYSTIA -„Miłość Boża, grzech”
20.30 – Wspólny wieczór – oratorium (ul. Starogardzka 2)
22.30 – Cisza nocna

Sobota

7.00 – Jutrznia -„Jak sobie radzić z uczuciem smutku i złości” – kuria
8.30 – Śniadanie
9.45 – Spotkanie animatorów – stołówka
10 10.30 – Spotkanie w grupach
11 15 min. przerwy
12.00 – Przygotowanie Eucharystii – śpiew – kaplica św. Józefa
12 12.15 – EUCHARYSTIA – „Zbawienie w Jezusie”
13.15 – Obiad
14.15 – Wyjście do domu opieki dla chętnych
15.00 – Koronka do miłosierdzia Bożego – kaplica św. Józefa
15.10 – Wprowadzenie do modlitwy osobistej
– ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – kaplica św. Józefa
– modlitwa osobista
16.15 – Konferencja „Wiara i nawrócenie oraz Jezus Panem, moim Panem” – kuria
17.30 – Spotkanie w grupach
19.00 – Kolacja
20.00 – Uroczysty miting, różaniec – stołówka
22.30 – Cisza nocna

Niedziela

6.30 – Jutrznia „Obietnica Ojca” – kuria
8.00 – Śniadanie
9.00 – Wprowadzenie do modlitwy osobistej – kaplica św. Józefa
– ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
– Modlitwa osobista
– Wyrzeczenie się i wyznanie wiary
Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i Pana
– Prośba o Ducha Świętego (modlitwa wstawiennicza)
11.00 – EUCHARYSTIA – kaplica św. Józefa
12.00 – „O wspólnotach” – oratorium (ul. Starogardzka 2)
– Świadectwa
13.00 – Obiad