Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia I

Mapa niedostępna

Data/Czas

Kiedy - 28.06.2014 - 14.07.2014

Kategorie


 1. Zgłoszenia na oazy przyjmuje się do dnia 15 maja 2014:
 2. Podział wiekowy uczestników rekolekcji:
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ I°) od 16 lat (po ukończeniu gimnazjum i formacji)
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ II°) od 17 lat, po formacji I°
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ III°) od 18 lat po formacji II°
 3. Karta uczestnika z informacją dla rodziców i karta zdrowia dostosowane są do wymagań właściwych urzędów. Karty źle wypełnione (np. bez pieczątki parafii, bez czytelnych podpisów oraz opinii) nie będą przyjmowane. Karty uczestnika i karty zdrowia można uzyskać w swoich diecezjach (u w/w osób).
 4. Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku młodzieży przez zakłady pracy, pomoc społeczną, urzędy miast i gmin. Odpowiednie pismo czy potwierdzenie może wystawić Ksiądz Proboszcz parafii lub osoba z Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
 5. W sytuacji, gdy Proboszcz lub Moderator decydują się dopłacić uczestnikom do rekolekcji, powinni przekazać te pieniądze Diakonii Oazy lub wręczyć (za pokwitowaniem) uczestnikowi. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, w których uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje bez pieniędzy i twierdzą, że ktoś z w/w obiecał za nich zapłacić. Zbyt często bowiem kończy się to na obietnicach.
 6. Zapraszamy do uczestnictwa w Oazie Modlitwy, która odbywa się przy Placu Tumskim 1 w Pelplinie. Podajemy terminy: 28-30 marca, 25-27 kwietnia, 23-25 maja, 13-15 czerwca 2014.
  Koszt rekolekcji od piątku do niedzieli wraz z wyżywieniem wynosi 35zł. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte i śpiwór. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 13.30.
 7. Diecezjalne Dni Wspólnoty odbędą się w Sianowie dnia 14.06.2014 oraz w Pelplinie dnia 06.09.2014.

Rezerwacja

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.