Elżbieta i Ignacy Majkowscy

Elżbieta i Ignacy Majkowscy

Elżbieta i Ignacy Majkowscy
posługę pełnili od 20 października 2011r. do 2 czerwca 2015r.